Hoppa till innehåll
Media

Nordiska ministerrådet för lagsamarbete diskuterade bekämpning av hatretorik och hatbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2016 12.01
Pressmeddelande

Det nordiska ministerrådet för lagsamarbete sammanträdde i dag den 21 juni i Kotka och ett centralt tema vid mötet var möjligheterna att förebygga hatretorik och hatbrott.

Utslagning och diskriminering kan leda till att man hamnar utanför samhället och i värsta fall till radikalisering. Vid mötet betonades att det hör till den gemensamma nordiska rättskulturen att främja ett konstruktivt samhällsklimat för att öka medborgarnas trygghets- och samhörighetskänsla.

- Det viktigaste i arbetet för att bekämpa hatretorik är inte att införa nya straffbestämmelser utan att förändra attityderna. Förebyggande av hatretorik förutsätter samarbete mellan myndigheterna, producenterna av sociala nätverkstjänster samt det civila samhället, konstaterade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt tal.

Lindström påpekade att hatretorik är ett tecken på människors illamående och förtvivlan.

- Illamåendet och förtvivlan kan bero på utslagning och känslan av att inte kunna påverka sitt eget liv. Detta kan framkalla hat. När det gäller att förebygga hatretorik är det viktigt att öka människors möjligheter att delta, framhävde han.

Vid mötet konstaterades att det är viktigt att främja och stödja de faktorer i samhället som förebygger radikalisering. Till dessa hör först och främst att upprätthålla ett välfungerande utbildningssystem som beaktar alla elever, att främja en god medieläskunnighet samt att öka de ungas möjligheter att delta och påverka.

Nordiska ministerrådet för lagsamarbete sammanträder årligen. Mötet i Kotka var en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

I mötet som leddes av justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltog justitieminister Søren Pind från Danmark, justitieministerns specialmedarbetare Þórdís Kolbrún Gylfadóttir från Island, statssekreterare Ove André Vanebo från Norge, statssekreterare Catharina Espmark från Sverige samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. Även Färöarna och Grönland var företrädda vid mötet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsråd Laura Määttänen, tfn 02951 50332 (e-post: [email protected]), och specialsakkunnig Panu Artemjeff, tfn 02951 50211,
e-post: [email protected]

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen