Hoppa till innehåll
Media

Professor Tuomas Ojanen blir medlem i Venedigkommissionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2022 13.28
Nyhet

Justitieministeriet har utnämnt professor Tuomas Ojanen till Finlands medlem i Europeiska kommissionen för demokrati genom lag, dvs. Venedigkommissionen. Professor Janne Salminen utsågs till suppleant. Den fyraåriga mandatperioden löper ut hösten 2026.

Venedigkommissionen som inrättades 1990 är ett oberoende expertorgan för konstitutionella frågor inom Europarådet. En central del av kommissionens arbete består av yttranden som den ger på begäran av medlemsstaterna och Europarådets institutioner eller på eget initiativ. Kommissionen ger också rättslig rådgivning till medlemsstaterna vid konstitutionella reformer och andra lagstiftningsreformer samt ordnar utbildningar och seminarier kring frågor som omfattas av dess verksamhetsområde. Till exempel ”Rule of Law Checklist” som Venedigkommissionen berett är en allmänt använd beskrivning av rättsstatens element.

Professor Tuomas Ojanen är professor i statsförfattningsrätt samt docent i Europarätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Professor Janne Salminen är professor i offentlig rätt samt vice dekan vid juridiska fakulteten vid Åbo universitet. Till kommissionens medlemmar betalas inget separat arvode utan det är fråga om ett förtroendeuppdrag.

Mer information: 
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295150170, [email protected]

Tillbaka till toppen