Hoppa till innehåll
Media

Telefondelgivning tas i bruk i tingsrätterna i början av juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2010 11.00
Pressmeddelande -

Telefondelgivning tas i bruk som ett allmänt delgivningssätt i alla allmänna domstolar. Syftet är att minska användningen av personlig stämningsmannadelgivning särskilt i ostridiga fordringsmål. Regeringen föreslog att ändringen av lagen stadfästs och avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna så att de träder i kraft den 1 juni 2010.

Domstolarna kan delge kallelsen till en rättegång eller andra meddelanden till en part eller ett vittne per telefon. I ostridiga fordringsmål kan även stämningen delges per telefon. Mottagaren skickas en skriftlig bekräftelse på telefondelgivningen. Även användningen av e-post och andra elektroniska medier för delgivning utökas.

Parternas ställning vid delgivning stärks. Delgivningen kan oftare än nu också skötas av en parts ombud med vissa begränsningar.

För närvarande kan telefondelgivning användas enbart i hovrätterna vid delgivning av kallelse till huvudförhandling.


Ytterligare upplysningar:

specialsakkunig Kirsi Pulkkinen, tfn 09 1606 7722
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen