Hoppa till innehåll
Media

Blanketter för övervakningen av användningen av partistödet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2011 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet har utfärdat en förordning om de uppgifter som ska läggas fram i redovisningen av användningen av statsunderstödet som beviljas med stöd av partilagen. Uppgifterna som förutsätts framgår av blanketterna som kan användas för redovisningen. Syftet är att förenhetliga innehållet i redovisningarna som förutsätts enligt partilagen och effektivera övervakningen av användningen av understödet.

Partiet ska lämna uppgifter om användningen av understödet för politisk verksamhet och för informationsverksamhet och kommunikation. Det finns skilda blanketter för dessa redovisningar. Partiets kretsorganisationer samt kvinnoförbunden ska lämna uppgifter om användningen av understödet för politisk verksamhet.

Blanketterna behöver inte nödvändigtvis användas om uppgifterna annars framgår av redovisningarna.

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2011. Förordningen tillämpas dock första gången först på redovisningen av användningen av det understöd som beviljats för år 2011, som partierna utarbetar i samband med bokslutet för år 2011.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953
e-post: fö[email protected]

Statsrådets förordning samt bilagorna bifogade till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen