Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att förebygga radikalisering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 10.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggandet av radikalisering. Arbetsgruppen har till uppgift att fastställa de årliga prioriteringarna för finansieringen av de projekt som ska förebygga radikalisering.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinne ska radikalism förebyggas genom samarbete mellan myndigheter och organisationer och genom att stödja organisationernas verksamhet. Justitieministeriet har i regeringsprogrammet anvisats finansiering för att effektivisera förebyggandet av extremistbrott. Finansieringen är till en början 200 000 euro per år och från och med år 2022 uppgår den till 350 000 euro per år.

Arbetsgruppen ska sörja för processen för ansökan om statsunderstöd, bereda justitieministeriets beslut om de projekt som ska finansieras samt följa upp och stödja genomförandet av projekten. Dessutom ska arbetsgruppen bland annat se till att det finns tillgång till information om effektiva verksamhetsmodeller.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 31 december 2021.

Ytterligare information: Mika Junninen, specialsakkunnig, 0295 150 406, [email protected]

Arbetsgrupp för att stödja förebyggandet av radikalisering

Tillbaka till toppen