Hoppa till innehåll
Media

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter granskar stödet till människor som flyr från Ukraina

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 11.13
Nyhet
Fundamental Rights Report 2023

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har gett sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU.

Den här gången behandlar rapportens temakapitel vilka konsekvenser Rysslands anfallskrig mot Ukraina har för tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna i EU. I rapporten granskas det stöd som regeringar, lokala myndigheter och samhället ger dem som flytt från Ukraina. Enligt byrån för grundläggande rättigheter bör de särskilt få hjälp med att hitta bostad, få arbete och trygga barnens skolgång och vård. Kvinnor som utsatts för sexuellt våld och sexuellt utnyttjande ska erbjudas stöd.

De övriga kapitlen i rapporten som granskar året 2022 behandlar genomförandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna på nationell nivå, likabehandling, rasism och främlingsfientlighet, romernas situation, migrationsfrågor, informationssamhället, integritetsskydd och dataskydd, barnets rättigheter, rättsskydd och offrens rättigheter samt rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Som kritiska människorättsproblem lyfter rapporten fram den ökande fattigdomen bland barn, den utbredda hatretoriken och hatbrotten samt tryggandet av rättigheterna i den tekniska förändringen.

Som positiva faktorer i fråga om utvecklingen i Finland lyfter rapporten bland annat fram följande:

Rapporten Fundamental rights report 2023 (på engelska)
FRA:s pressmeddelande (på engelska)

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Information om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) på justitieministeriets webbplats

Ytterligare information:
Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn 0295 150 035, [email protected]

 

Tillbaka till toppen