Hoppa till innehåll
Media

För rattfylleri föreslås bötesförfarande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.37
Pressmeddelande

Det föreslås att bötesförfarandet ska utvidgas till rattfylleri genom att meddelandet av körförbud helt och hållet överförs på polisen. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

I dagsläget meddelas körförbud i tingsrätten, vilket hindrar tillämpningen av bötesförfarandet vid rattfylleri. I ett bötesförfarande behandlas brottet inte i domstol, utan åklagaren meddelar bötesstraff utgående från ett yrkande av polisen.

I propositionen föreslås det att polisen ska meddela alla körförbud efter det att trafikbrottet har avgjorts antingen i ett bötesförfarande eller i domstol. Vidare ska körförbudsförfarandet förnyas bl.a. på så sätt att polisen kan höra föraren redan på plats. Polisens beslut om körförbud ska kunna överklagas genom begäran om omprövning och därefter genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 

I propositionen föreslås också att de bestämmelser som gäller samtycke i samband med bötesförfarandet ska förenklas. För närvarande är en förutsättning för att bötesförfarandet ska kunna tillämpas att den misstänkte meddelar att han eller hon erkänner gärningen och godkänner den påföljd som meddelas för den. Enligt vad som föreslås ska den misstänkte inte längre vara tvungen att erkänna gärningen eller meddela att han eller hon godkänner påföljden. Det ska vara tillräckligt att den misstänkte samtycker till att ärendet behandlas i bötesförfarandet.

Syftet med ändringen är att förbättra den misstänktes möjligheter att välja i vilket förfarande ärendet behandlas. Om den misstänkte i dagens läge bestrider gärningen eller inte erkänner den, behandlas ärendet alltid i tingsrätten. Som motvikt till ändringen föreslås det att den misstänktes rättsskydd ska förbättras så att han eller hon kan överklaga böterna hos tingsrätten på vilken grund som helst.

Den föreslagna reformen påskyndar behandlingen av ärendena

Utvidgandet av användningen av bötesförfarandet påskyndar behandlingen av brottmål och förbättrar därmed tillgången till rättslig prövning. Syftet med att utvidga bötesförfarandet är att i enlighet med det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering bereda domstolarna möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Cirka 5 000 ärenden som gäller rattfylleri kan flyttas över från skriftlig handläggning i domstol till bötesförfarande. Det finansiella värdet av den arbetsvolym som sparas på detta uppgår till cirka tre miljoner euro.

Responsen i remissyttrandena påverkade förslaget

Ett arbetsgruppsbetänkande om utvidgandet av bötesförfarandet blev klart i december 2016 och i det föreslogs att bötesförfarandet skulle utvidgas avsevärt mycket mera än vad som är fallet i den proposition som nu överlämnats till riksdagen. Med anledning av responsen i remissyttrandena föreslås det i den regeringsproposition som nu överlämnats till riksdagen att endast rattfylleri ska överföras till bötesförfarandet.

Ytterligare information: Ville Hinkkanen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50165, e-post: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset (på finska)

Tillbaka till toppen