Hoppa till innehåll
Media

Rättshjälpens e-tjänster har förnyats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 12.39
Nyhet
Rättshjälpens e-tjänst

Rättshjälpens elektroniska tjänster förnyades i början av maj. I och med reformen övergick rättshjälpens e-tjänster till justitieförvaltningens mer moderna plattform för e-tjänster. Användningen av rättshjälpens e-tjänster har blivit smidigare i och med reformen.

Rättshjälpens e-tjänster förnyades måndagen den 2 maj 2022, då de överfördes till justitieförvaltningens moderna plattform för e-tjänster.

- Rättshjälpens tjänster beaktar nu användarnas behov på ett bättre sätt. Systemet är lättare att använda, mer informationssäkert och har mer omfattande funktioner än tidigare, berättar Justitieregistercentralens IT-planerare Miia Kotala.

En medborgare kan göra en preliminär kalkyl över sin rätt till rättshjälp i rättshjälpens e-tjänst. I tjänsten kan man också göra en ansökan om rättshjälp.

- I och med reformen blir det lättare att fylla i en ansökan. Det anpassade ansökningsformuläret visar bara de fält som sökanden behöver fylla i och upplyser användaren om att fylla i de uppgifter som saknas. Tjänsten fungerar också bättre än tidigare med mobila apparater, säger Kotala.

I tjänsten kan biträden och försvarare göra en ansökan om rättshjälp för sina klienter samt framställa begäran om arvode och kostnadsersättning av statens medel. Tolkar och översättare kan i tjänsten göra upp en fakturaspecifikation och skicka den till en domstol eller rättshjälpsbyrå.

Justitieförvaltningens e-tjänster finns samlade på webbsidan Justitieförvaltningens e-tjänster. Via e-tjänsten kan man använda e-tjänsterna för allmän intressebevakning, förvaltnings- och specialdomstolar, rättshjälp, Rättsregistercentralen, utsökning, allmänna domstolar samt ekonomi- och skuldrådgivning samt bläddra i registret över rättegångsbiträden.

Ytterligare information: 
Kirta Heine, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 214, [email protected]
Miia Kotala, IT-planerare, Rättsregistercentralen, tfn 050 520 9275, [email protected]

Rättshjälpens e-tjänst

Tillbaka till toppen