Hoppa till innehåll
Media

Reformen av böteslagstiftningen har inte ökat brottsligheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2011 12.00
Pressmeddelande -

I Yle:s TV-nyheter framfördes den 6 mars två allvarliga påståenden om konsekvenserna av ändringen av lagstiftningen som gäller förvandlingsstraff för böter. Påståendena om att den nya böteslagstiftnen skulle ha ökat brottsligheten eller minskat bötesinkomsterna med flera miljoner euro var en av huvudnyheterna i huvudnyhetssändningen på söndagskvällen. Påståendena noterades också i Yle: andra nyheter.

Det första påståendet om att den nya lagen skulle ha ökat brottsligeheten har bevisats vara felaktigt i en särskild undersökning som gjorts uttryckligen om denna fråga. Konsekvenserna av lagändringen utreddes på uppdrag av riksdagen av Rättspolitiska forskningsinstitutet. Rapporten publicerades i december 2010 (Rättspolitiska forskningsinstitutets webböversikter 16/2010 http://www.optula.om.fi/1290609357479). Undersökningen baserade sig på ett även internationellt sett exceptionellt representativt urval på 150 000 personer och ett mycket omfattande registermaterial. I undersökningens referat konstateras att reformen inte har ökat antalet snatterier eller andra bötesbrott som begåtts av medellösa personer. Yles journalist som skrev nyheten hade fått uppgift om denna undersökning.

Också det andra påståendet om att reformen av böteslagstiftningen skulle ha ökat antalet försummade böter och att staten skulle ha gått miste om cirka tio miljoner euro på några år är felaktigt. För detförsta utfärdades det ett betydligt mindre antal strafforder under åren 2009 och 2010 än år 2008 som journalisten använder som jämförelseår. Medan antalet strafforder år 2008 var ca 255 000, var antalet år 2010 ca 211 000. Antalet minskade därmed med ca 17 procent. Detta är naturligtvis den huvudsakliga förklaringen till de minskade bötesinkomsterna. En annan förklaring är att indrivningsresultatet förbättras med tiden. Detta innebär att en större del av de böter som dömts ut år 2008 har kunnat drivas in än av de böter som dömts ut år 2010.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Jarmo Littunen, tfn 09 160 67783,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen