Hoppa till innehåll
Media

Regleringen av konsumentkrediter reformeras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.27
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att förbättra konsumentskyddet i EU i samband med konsumentkrediter. Målet är också att förebygga överskuldsättning bland konsumenterna och att säkerställa att utbudet av konsumentkrediter på EU:s inre marknad fungerar smidigt. Statsrådet sände i dag förslaget till direktiv till riksdagen för kännedom.

Enligt förslaget ska bestämmelserna om konsumentkrediter i fortsättningen också tillämpas på till exempel räntefria och avgiftsfria krediter samt i större utsträckning än för närvarande på leasing- och hyresavtal. Kreditgivare och kreditförmedlare ska också lämna konsumenterna information om krediten minst en dag innan konsumenten förbinder sig till ett kreditavtal. Nytt är också att kreditgivare och kreditförmedlare utöver annat material ska ge konsumenten en standardiserad översiktsblankett på en sida med grundläggande uppgifter om krediten.

Utöver detta preciseras bland annat bestämmelserna om bedömningen av konsumentens kreditvärdighet. Dessutom ska alla medlemsstater fastställa en övre gräns för räntan på krediten, alltså ett räntetak, eller ett tak för den totala kreditkostnaden för konsumenten. Nytt i förslaget är bland annat att också kreditförmedlare ska omfattas av kravet på registrering.

Förslaget till direktiv om konsumentkrediter avses ersätta det gällande direktivet om konsumentkreditavtal.

Arbetsgrupp ska bereda ändringar i bestämmelserna om konsumentkrediter

Vid sidan av reformen av EU-direktivet pågår för närvarande en revidering av den nationella lagstiftningen om konsumentkrediter. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ändringarna samt en uppföljningsgrupp för att följa och utvärdera konsumentkreditarbetsgruppens arbete.

Målet är att minska de problem som krediter orsakar samt att förhindra missbruk i samband med kredittagning och betalning. Arbetsgruppen ska bland annat utreda möjligheterna att permanent sänka räntetaket för konsumentkrediter samt att skärpa bestämmelserna om marknadsföringen av krediter.

Arbetsgruppens mandatperiod varar till utgången av februari 2022.

Ytterligare information:

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 015, [email protected]
Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected]
Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 


 

Tillbaka till toppen