Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i handläggningen av internationella familjerättsliga ärenden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2014 7.57
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att handläggningen av ärenden som gäller utlämning för brott ska koncentreras till Helsingfors tingsrätt. Dessutom ska sökande av ändring i tingsrättens beslut hos högsta domstolen förutsätta besvärstillstånd. Arbetsgruppen föreslår därtill att även vissa familjerättsliga ärenden i fortsättningen ska handläggas i första instans av Helsingfors tingsrätt.

För närvarande fattas beslut om utlämning för brott av Helsingfors, Uleåborgs, Birkalands och Norra Savolax tingsrätter, och dessa beslut får överklagas direkt hos högsta domstolen utan besvärstillstånd.

Vissa internationella ärenden, till exempel ärenden som gäller återlämnande av barn, handläggs för närvarande i första instans av Helsingfors hovrätt. Helsingfors hovrätt fastställer också vissa utländska avgöranden som gäller bl.a. vårdnad om barn och umgängesrätt. Även dessa beslut får i nuläget överklagas direkt hos högsta domstolen utan besvärstillstånd.

Arbetsgruppen föreslår att tingsrättens avgöranden i internationella familjerättsliga ärenden i fortsättningen ska kunna överklagas hos Helsingfors hovrätt och vidare hos högsta domstolen, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd. Ändring i tingsrättens beslut om utlämning ska på samma sätt som för närvarande sökas direkt hos högsta domstolen, men till skillnad från nuläget ska detta förutsätta besvärstillstånd.

I betänkandet föreslås också att utländska beslut om äktenskapsskillnad i större utsträckning ska kunna erkännas utan fastställelse av domstol.

Förslagen baserar sig på reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025. Syftet är att minska det arbete som behandlingen av dessa ärenden kräver och rationalisera arbetsfördelningen mellan domstolsinstanserna utan att rättssäkerheten äventyras. Samtidigt ska man säkerställa att dessa ärenden i enlighet med lagens krav behandlas skyndsamt.

I arbetsgruppens betänkande ingår tre avvikande meningar.

Ytterligare upplysningar:

lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260, e-post: förnamn.H.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen