Hoppa till innehåll
Media

Risken för återfall i brott minskas genom effektivare riskbedömningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.34
Pressmeddelande

Systemet för att bedöma risken för våld och förbättra övervakningen vid frigivning av fångar effektiviseras i september. Syftet är att minska återfallsrisken för dem som dömts för mord, dråp eller försök till mord eller som återfallit i vålds- och sexualbrott. Avsikten är att ikraftträdandet av lagändringarna ska stadfästas av republikens president fredagen den 8 februari.

I och med reformen effektiviseras bedömningen av risken för våld av dem som dömts för mord, dråp eller försök till mord eller som återfallit i vålds- och sexualbrott, liksom också systematiken i åtgärderna under strafftiden, övervakningen av villkorlig frihet och stödinsatserna.

I fortsättningen ska det i den plan för strafftiden som görs upp för dessa fångar i början av fängelsetiden systematiskt göras en bedömning dels av de omständigheter som kan bidra till att det brottsliga beteendet fortsätter, dels av de omständigheter som kan styra till ett liv utan brott. När fångar som dömts för vålds- och sexualbrott friges ska det dessutom göras en bedömning av deras risk för våld. Motsvarande bedömning av risken för våld görs för närvarande i samband med prövning av villkorlig frigivning från livstids fängelse.

Genom effektiviseringen av övervakningen av villkorlig frihet strävar man efter att förbättra den frigivna fångens möjligheter att leva ett liv utan brott. Avsikten är att se till att speciellt de fångar som har en hög risk att begå ett nytt vålds- eller sexualbrott ställs under övervakning vid villkorlig frihet.

Det har konstaterats att ju fler fängelsestraff en person har, desto mer sannolikt är det att hen återvänder till fängelse. Sannolikheten för återfall i brott är högst några veckor eller månader efter frigivning från fängelse. Den utökade övervakningen ökar därmed myndigheternas möjligheter att stödja ett liv utan brott.

Ytterligare information: Anni Karnaranta, specialsakkunnig, direktör, tfn 050 389 1508, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Tillbaka till toppen