Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om strafflagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2018 10.55
Pressmeddelande

Justitieministeriet har som tjänsteuppdrag gjort en bedömningspromemoria om den senaste utvecklingen och framtida utvecklingsbehov i strafflagen. Syftet med bedömningen är att utifrån kriminalpolitisk forskning öppna en diskussion om dessa frågor och erbjuda bakgrundsmaterial för det kriminalpolitiska beslutsfattandet.

I bedömningen har man bland annat i enlighet med regeringsprogrammet övervägt möjligheterna att se över straffen för sexualbrott som riktar sig mot barn.

Ett alternativ är att höja maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn från 4 till 6 år i fängelse. Detta skulle göra det möjligt att döma ut hårdare straff än för närvarande för de grövsta gärningarna, som inte fyller rekvisitet för grovt sexuellt utnyttjande av barn. 

Ett annat alternativ är att införa ett nytt brott för sådana fall där man i dagens läge samtidigt tillämpar bestämmelserna om våldtäkt och bestämmelserna om sexuellt utnyttjande av barn. Brottsbenämningen kunde vara till exempel grov våldtäkt av barn och straffskalan i dessa fall fängelse i 4–12 år.

Bedömningen sänds nu på remiss och utlåtanden kan lämnas in fram till den 25 april.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen (strafflagen), tfn 02951 50165, regeringsrådet Katariina Jahkola (påföljdssystemet), tfn 02951 50246, e-post: [email protected]

Bedömningspromemoria om den senaste utvecklingen och framtida utvecklingsbehov i strafflagen

Tillbaka till toppen