Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Brottspåföljdsmyndigheten ska ges rätt att ingripa i flygning med drönare över fängelseområden

Justitieministeriet
29.6.2018 15.12
Pressmeddelande

Brottspåföljdsmyndigheten ska ges rätt att ingripa i flygning med olika fjärrstyrda luftfartyg över fängelseområden. Myndigheten ska få använda tekniska lösningar för att upptäcka drönare och vid behov ingripa i deras färd, om detta är nödvändigt för att upprätthålla ordningen och säkerheten i fängelset. För att ingripa i flygningen kan man använda t.ex. en anordning som stör radiosignalen som drönaren använder.

Ett lagförslag som gäller detta har skickats på remiss. För närvarande har Brottspåföljdsmyndigheten ingen uttrycklig behörighet att ingripa i användning av obemannade fordon inom eller ovanför ett fängelseområde.

Användningen av olika obemannade fordon, speciellt drönare och obemannade luftfartyg, har ökat under de senaste åren. Detta är en ny slags säkerhetsrisk för fängelserna, eftersom dessa fordon kan användas för att flyga in otillåtna föremål eller ämnen i fängelset. Sådan verksamhet har redan upptäckts i fängelserna. I takt med att dessa fordon blir mer allmänna och billigare ökar också risken för att de används på ett sätt som äventyrar säkerheten i fängelserna.

Ytterligare upplysningar: Juho Martikainen, lagstiftningsråd, 029 515 0520, [email protected]

Utkast till proposition

Tillbaka till toppen