Hoppa till innehåll
Media

Riksdagsvalet söndagen den 2 april 2023

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 9.30
Pressmeddelande

Riksdagsvalet förrättas den 2 april 2023. I valet väljer röstberättigade finska medborgare 200 riksdagsledamöter för en fyra år lång valperiod.

För riksdagsvalet har Finland delats in i 13 valkretsar Antalet riksdagsledamöter som väljs inom valkretsarna beror på antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år får rösta i riksdagsvalet. De röstberättigade har från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) fått en anmälan om rösträtt. Den har skickats som brev till hemadressen eller elektroniskt till Suomi.fi-tjänsten. Meddelandet sändes elektroniskt till dem som har bett att få myndighetsmeddelanden till Suomi.fi-tjänsten.

I anmälan om rösträtt anges röstningsstället på valdagen. Till anmälan om rösträtt har dessutom bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

I riksdagsvalet kan du rösta antingen på valdagen söndagen den 2 april eller under förhandsröstningen den 22–28 mars. Du kan bara rösta på en kandidat inom din egen valkrets. Din valkrets står på anmälan om rösträtt.

Vid förhandsröstningen och röstningen på valdagen ska väljarna styrka sin identitet. Väljaren kan styrka sin identitet med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds i Finland onsdagen den 22 mars och avslutas tisdagen den 28 mars. Utomlands ordnas förhandsröstning den 22–25 mars, men vissa av förhandsröstningsställena utomlands är inte öppna för röstning under alla dessa dagar.

Du hittar adresserna och öppettiderna för förhandsröstningsställena i Finland och utomlands i informations- och resultattjänsten för valet. Uppgifterna finns också i söktjänsten för röstningsställen https://www.aanestyspaikat.fi. Du kan också ringa det avgiftsfria valnumret för att få veta var du kan förhandsrösta:

  • valservice på finska: 0800 9 4770
  • valservice på svenska: 0800 9 4771
  • Whatsapp-meddelandetjänst för valfrågor: 050 438 8730

Personer, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En anmälan om hemmaröstning ska lämnas till centralvalnämnden i hemkommunen senast den 21 mars före kl. 16. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Det är möjligt att rösta per brev från utlandet om man bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen. För att kunna rösta per brev ska väljaren på förhand beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Efter att ha fått handlingarna ska väljaren rösta och sedan posta rösten till centralvalnämnden i den egna kommunen i Finland. Brevrösten ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen före valdagen, alltså fredagen den 30 mars före kl. 19. Närmare anvisningar finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning.

Röstning på valdagen den 2 april

På valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 9 och 20.

På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt. Röstningsstället på valdagen kan också hittas genom att söka på adress i MDB:s söktjänst för röstningsställen https://www.aanestyspaikat.fi.

Uträkning av resultatet

Räkningen av förhandsrösterna inleds redan medan röstningen på valdagen pågår. Räkningen av valdagens röster inleds direkt efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs klockan 20, då räkningen av förhandsrösterna ska vara klar. Det preliminära valresultatet bli klart under kvällen och natten. 

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna måndagen efter valdagen, dvs. den 3 april. Valkretsnämnderna fastställer de slutliga valresultaten onsdagen den 5 april.

Riksdagen som valts genom valet inleder sitt arbete tisdagen den 11 april.

Information om riksdagsvalet erbjuds på många språk

På webbplatsen Valfinland.fi finns information om kommunalvalet på många olika språk (svenska, finska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, finskt och finlandssvenskt teckenspråk och flera andra främmande språk som är allmänna i Finland, bl.a. engelska, arabiska, estniska och ryska).

På justitieministeriets YouTube-kanal finns videoklipp om röstning på lättläst språk och teckenspråk. Ministeriet har publicerat lättlästa broschyrer om valet på finska och svenska. Valinformation riktas också till synskadade.

En redovisning av valfinansieringen ska lämnas till statens revisionsverk

De som valts till riksdagsledamöter och deras ersättare ska lämna in en redovisning av sin valfinansiering till statens revisionsverk. Redovisningen ska lämnas in senast den 5 juni 2023. Mer information om redovisningen av valfinansieringen finns på webbplatsen www.vaalirahoitus.fi.

Mer information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected]

Valfinland.fi på Twitter https://twitter.com/VaalitFI
Valfinland.fi på Facebook https://www.facebook.com/vaalit.fi 
Videoklipp om valet på Youtube https://www.youtube.com/user/oikeusministerio/playlists

Information och resultatuppgifter på webbplatsen Valfinland.fi

  • Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider.
  • Uppgifter om kandidaterna och kandidatnumren. Kandidatuppgifterna publiceras även som nedladdningsbara filer.  
  • Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet med en timmes mellanrum (också under veckoslutet). 
  • På webbplatsen kan man följa den preliminära resultaträkningen under valdagskvällen den 2 april. När den preliminära rösträkningen blivit klar publiceras namnen på dem som blivit invalda i riksdagen och deras röstetal. Dessutom publiceras partiernas röstetal och röstandelar i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna. När den preliminära rösträkningen är klar publiceras alla kandidaters röstetal och röstningsområdesvisa uppgifter. Resultatet av den preliminära rösträkningen publiceras även som nedladdningsbara filer.
  • Det fastställda resultatet uppdateras på Valfinland.fi när kontrollräkningen har slutförts onsdagen den 5 april.
Tillbaka till toppen