Hoppa till innehåll
Media

Riktade trakasserier inte ett separat brott, stödet till offren ska säkerställas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2023 15.35
Pressmeddelande

Inga ändringar kommer att göras i strafflagstiftningen för att effektivisera åtgärderna mot riktade trakasserier, och lagberedningsprojektet har nu avslutats vid justitieministeriet. De sätt som riktade trakasserier oftast genomförs på är redan straffbara enligt strafflagen. Det är dock viktigt att säkerställa att de som blivit utsatta för riktade trakasserier får tillräckligt stöd i sin arbetsmiljö och i straffprocessen. Till denna del fortsätter arbetet som en del av beredningen av det brottsofferpolitiska programmet som ingår i regeringsprogrammet.

Behovet av att kriminalisera riktade trakasserier som ett separat brott granskades grundligt i en utredning av statsrådets utredare Mika Illman i december 2020 och därefter som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. Remissbehandlingen av justitieministeriets bedömningspromemoria, som publicerades i september 2022, stärkte uppfattningarna om de betydande utmaningar som är förenade med att kriminalisera riktade trakasserier som ett separat brott. I december 2022 publicerades ett sammandrag av utlåtandena. Frågan har bedömts vid justitieministeriet utgående från sammandraget.

Järjestelmällinen häirintä ja maalittaminen: Lainsäädännön arviointia.
Bedömningspromemoria: Straffrättslig reglering om riktade trakasserier
Sammandrag av utlåtandena: Straffrättslig reglering om riktade trakasserier

Ytterligare information:
Ville Hinkkanen, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 150 165, [email protected]

Tillbaka till toppen