Hoppa till innehåll
Media

Rökning i fängelser begränsas från och med i höst

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.07
Pressmeddelande

Från och med september är det förbjudet att röka inomhus i fängelser. Fångar ges dock möjlighet att röka utomhus, men i begränsad utsträckning. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna om ändring av fängelselagen och häktningslagen i morgon fredag.

Fångarna i slutna fängelser ska ges möjlighet att röka minst en gång per dag under utomhusvistelse. Detsamma gäller häktade. Fångarna i öppna anstalter ska ges möjlighet att röka dagligen utomhus så ofta det är möjligt utan att äventyra fängelsets övriga verksamhet eller ordningen och säkerheten i fängelset.

Samtidigt ska man stödja rökavvänjning för fångar och häktade. Fångar och häktade har rätt till sådan vård för rökavvänjning som motsvarar deras medicinska behov.

Lagarna träder i kraft den 4 september 2023.

När riksdagen godkände lagändringarna förutsatte den att regeringen noga följer hur resurserna vid Brottspåföljdsmyndigheten och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar räcker till för att ordna och övervaka möjligheter till rökning för fångar och häktade samt för stödåtgärder för rökavvänjning. Om de visar sig vara otillräckliga, ska regeringen omedelbart vidta åtgärder för att öka resurserna.

Ytterligare information:
Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen