Hoppa till innehåll
Media

Lag för att främja gruppbyggande träder i kraft i september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2015 9.59
Pressmeddelande

En ny lag som främjar gruppbyggande träder i kraft den 1 september 2015. Den nya lagen syftar till att trygga den rättsliga ställningen för dem som deltar i projekt för gruppbyggande och förbättra möjligheterna att få finansiering för dessa projekt.

Gruppbyggande är en mellanform av byggande på eget initiativ och bostadsbyggande i ett byggföretags regi. Det innebär att en grupp av blivande invånare organiserar sig och startar ett projekt för att låta bygga bostäder tillsammans. Ofta finns det en konsult med i projektet för gruppbyggande. Konsulten sköter bland annat konkurrensutsättningen av entreprenader. De som deltar i projektet bär själva risken när det gäller projektets utfall i både tekniskt och ekonomiskt avseende.

Syftet med bestämmelserna om marknadsföring av projekt för gruppbyggande är att se till att de som blir intresserade av ett sådant projekt redan i början av projektet får veta vad gruppbyggande handlar om och vilket slag av projekt som är under planering. Lagen innehåller också bestämmelser bland annat om skyldigheterna för en konsult för gruppbyggande samt deponering av handlingar och ställande av säkerhet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen