Hoppa till innehåll
Media

Samhällspåföljd kan inte som sådan tillämpas som förvandlingsstraff för böter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2010 9.15
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har utrett möjligheter för att införa någon samhällspåföljd som alternativ till bötesfängelse. Enligt arbetsgruppen ska endast samhällstjänst eller övervakningsstraff, som är under planering och där fångens rörelser kontrolleras elektroniskt, i någon form lämpa sig som alternativ till fängelse. Enligt arbetsgruppen finns det dock många principiella och praktiska svårigheter förknippade med att använda dessa påföljder som förvandlingsstraff.

Att införa någon samhällspåföljd som förvandlingsstraff för böter ska förutsätta att särskilda stödåtgärder arrangeras för bötesfångar och att lämpliga prestationsplatser hittas för dem. Ärendet klarläggs vidare av en kommission som utreder totalreformen av samhällspåföljder.

Dessutom gjorde arbetsgruppen upp förslag till utveckling av förvandlingsstraff. Böter ska inte kunna förvandlas till fängelse, om den enda orsaken till att böter inte har betalats är att den bötfällde är medellös. Förvandlingsstraff ska kunna dömas ut endast om brotten begått av den bötfällda uppvisar uppenbar likgiltighet för lagens förbud och påbud. Utgångspunkten är att bötesstraff är riktat mot förmögenhet och att dess syfte inte är att begränsa frihet. Enligt förslaget ska också böter utfärdats vid strafforderförfarande igen bli förvandlingsbara under vissa förutsättningar.

Böter ska inte längre kunna betalas i fängelse. Avsikten är att göra betalningssystemet klarare och minska arbete som orsakas av betalningsarrangemang när gärningsmannen redan är i fängelse. Man vill även förenkla förfarandet för bestämmande av förvandlingsstraff. Åklagaren ska inte längre i regel delta i förvandlingsstraffärenden, utan i fortsättningen ska Rättsregistercentralen sköta anhängiggörandet av ärenden som gäller förvandlingsstraff.

Det är svårt att bedöma hur arbetsgruppens förslag ska verka på antalet fångar. Under remissbehandlingen önskas kommentarer i synnerhet beträffande det föreslagna sättet att definiera likgiltighet och att beakta medellöshet, samt beträffande hur dessa ska påverka antalet fångar. Före utgången av november 2009 hade cirka 1550 personer kommit till fängelse endast för att avtjäna bötesfängelsestraff. Det har funnits i genomsnitt 87 bötesfångar per dag.

Syftet med arbetsgruppens förslag är att utveckla systemet med förvandlingsstraff för böter på det sätt som riksdagen förutsatte år 2008. Två avvikande meningar har anmälts till förslaget och en sakkunnig har lämnat sina synpunkter.

Närmare upplysningar:
arbetsgruppens sekreterare, regeringssekreterare Anne Hartoneva, JM, tfn 09 1606 7578
regeringssekreterare Juho Martikainen, JM, tfn 09 1606 7754
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tuija Brax
Tillbaka till toppen