Hoppa till innehåll
Media

Sammanlagt sju sökanden till tjänsten som justitieministeriets kanslichef

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 16.50
Pressmeddelande

Tjänsten som kanslichef vid justitieministeriet söktes inom den utsatta tiden av 7 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 januari 2025 för en tidsperiod på fem år.

Följande personer sökte tjänsten:

  • Ville Hinkkanen
  • Joel Hämäläinen
  • Jouni Kolehmainen
  • Antti Leinonen
  • Tuula Majuri
  • Sami Sarvilinna
  • Johanna Suurpää 

Kanslichefen bistår ministern i ledningen och utvecklandet av ministeriets verksamhet, den strategiska planeringen och den resultatorienterade styrningen av förvaltningsområdet samt den resultatorienterade ledningen av ministeriet. Dessutom har kanslichefen till uppgift att samordna verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde med verksamheten inom andra ministerier och deras förvaltningsområden.

Tjänsten blev ledig i och med att justitieministeriets nuvarande kanslichef Pekka Timonen går i pension.

Ytterligare information:
Lauri Liusvaara, enhetschef, tfn 0295 150 160, [email protected]
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 02951 50290, [email protected]

Tillbaka till toppen