Hoppa till innehåll
Media

I juni blir sexköp straffbart också när gärningen begås av oaktsamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2015 9.43
Pressmeddelande

Strafflagens bestämmelse om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel preciseras. Från och med den 1 juni är det straffbart att köpa sexuella tjänster av offer för koppleri eller människohandel också när gärningen begås av oaktsamhet.

Därmed krävs inte längre att köparen har varit medveten om att personen som säljer de sexuella tjänsterna är ett offer för koppleri eller människohandel. Köparen kan dömas också om han eller hon har haft skäl att misstänka koppleri eller människohandel. Maximistraffet för gärningen är fängelse i sex månader.

Enligt gällande lag är gärningen straffbar endast när den begås uppsåtligen. Det har visat sig vara svårt att tillämpa bestämmelsen. För närvarande förverkligas skydd av dem som utsätts för koppleri och dem som är offer för människohandel inte enligt de förhoppningar som fanns när lagen stiftades.

Skärpta bestämmelser kan uppskattas minska efterfrågan på sexuella tjänster som tillhandahålls av personer som utsätts för koppleri och av personer som är offer för människohandel. En eventuell minskning av efterfrågan kan också minska Finlands dragningskraft som destination för människohandel och utländska prostituerade samt sporra dem som är verksamma inom branschen till att frigöra sig från prostitutionen.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen