Hoppa till innehåll
Media

Sexualbrott ska diskuteras på det nordiska ministermötet i Danmark

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2010 12.16
Pressmeddelande -

De nordiska justitieministrarna sammanträder den 21-22 juni till sitt årliga möte, som i år arrangeras i Hornbaek, Danmark. Sexualbrott är ett av huvudtemana på mötet.

Justitieminister Tuija Brax kan inte delta i ministermötet med anledning av statsminister Vanhanens andra regerings avgång och regeringsskiftet som följer därav. I stället för henne ska justitieministeriets kanslichef Tiina Astola delta i mötet.

De åtgärder som länderna har vidtagit på basis av strategin mot barnpornografi, överenskommits mellan de nordiska justitieministrarna år 2008, ska diskuteras på mötet. Finland ska presentera bl.a. de ändringar i lagstiftningen som det håller på att bereda för att förebygga sexuellt utnyttjande av barn och lockande av barn på Internet i syfte att utnyttja dem. Utredningsmannens förslag om att samlag med en försvarslös person alltid ska betraktas som våldtäkt, utarbetat på uppdrag av justitieminister, har också blivit färdigt nyligen.
Dessutom ska man diskutera de åtgärder som Amnesty International rekommenderade för de nordiska länderna i sin rapport om våldtäkter och mänskliga rättigheter i Norden.
Även de medel med vilka längden på rättegångar ska kunna förkortas ska diskuteras på mötet. Andra teman är bland annat bekämpande av ungdomsbrottslighet, förebyggande av heminbrott samt gränshinder inom rättsområdet mellan de nordiska länderna.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala (JM), tfn 09 1606 7761, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen