Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för främjande av ekonomiskt kunnande utlyses

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2023 12.59
Nyhet

Den första utlysningen av finansiering för projekt som främjar ekonomiskt kunnande har inletts. Statsunderstödet är avsett för att effektivisera arbetet för att främja ekonomiskt kunnande och för forskning som har samband med det.

Utlysningen av finansiering är en del av genomförandet av den nationella strategin för ekonomiskt kunnande, vars syfte är att öka det ekonomiska kunnandet i alla åldersgrupper.  
Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 650 000 euro. Finansiering kan sökas av såväl organisationer, föreningar, stiftelser, forskare som forskningsinstitut. Understöd kan inte beviljas myndigheter eller företag, men de kan vara samarbetspartner i projekten.

Ansökningstiden går ut den 19 juni.

Syftet med den nationella strategin för ekonomiskt kunnande är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande och förståelsen för betydelsen av ekonomiskt kunnande, så att de kan fatta bra beslut med tanke på den egna ekonomin. Visionen i strategin är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen före 2030.

Ytterligare information:
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tfn  0295 150 005, [email protected]                       
Mette Ranta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 201, [email protected] 

Statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande

Tillbaka till toppen