Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för främjande av ekonomiskt kunnande utlyses

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2024 14.52
Nyhet
Talousosaaminen. Ekonomiskt kunnande.

Utlysningen av statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande har inletts i tjänsten Sokunderstod.fi. Statsunderstödet är avsett för att effektivisera arbetet för att främja ekonomiskt kunnande och för forskning som har samband med det.  Ansökningstiden går ut den 4 april kl. 16.15. 

Utlysningen av finansiering är en del av genomförandet av den nationella strategin för ekonomiskt kunnande, vars syfte är att öka det ekonomiska kunnandet i alla åldersgrupper. 

Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 650 000 euro. Finansiering kan sökas av såväl organisationer, föreningar, stiftelser, forskare som forskningsinstitut. Understöd kan inte beviljas myndigheter eller företag, men de kan vara samarbetspartner i projekten. 

Ansökan om understöd lämnas in via tjänsten Sokunderstod.fi 

Ansökan om understöd lämnas in via den nya webbtjänsten Sokunderstod.fi, som samlar statsbidragsmyndigheternas olika utlysningar av statsunderstöd på ett ställe. Om sökanden ännu inte har de fullmakter som getts i Suomi.fi-tjänsten eller tillräckliga fullmakter för den person som bereder ansökan, lönar det sig att göra det först.

Infomöte för sökande den 13 mars 2024

Ett infomöte för sökande ordnas den 13 mars 2024 kl. 10–11. Vid infomötet, som hålls på finska, ges information om utlysningen av statsunderstöd och om användningen av den nya söktjänsten. Anmäl dig senast den 11 mars 2024. En deltagarlänk skickas den 12 mars 2024 till dem som anmält sig.

Anmäl dig till infomötet om utlysningen 

Sokunderstod.fi: Statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande (specialunderstöd)

Läs mer om utlysningen av finansiering 

Främjande av ekonomiskt kunnande och strategin för ekonomiskt kunnande

Mer information
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 005, [email protected] 
Mette Ranta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 201, [email protected]

Tillbaka till toppen