Hoppa till innehåll
Media

Större handlingsutrymme inom samhällstjänsten och strängare kontroll av drogfrihet vid ingången av år 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2010 10.00
Pressmeddelande -

Den dömdes förutsättningar att avtjäna samhällstjänststraffet ökas vid ingången av nästa år genom att samhällstjänsten omfattar en större andel rehabilitering och annan verksamhet än idag. Samtidigt ska kontrollen av drogfriheten effektiveras.

Lagen om samhällstjänst ändras så att andelen annan verksamhet än arbete i samhällstjänsten ökas till högst 30 timmar i stället för nuvarande 10 timmar. På detta sätt kan den dömde i större utsträckning än för närvarande delta i program som stöder rehabilitering och livskompetens och som syftar till att minska återfallsbrottslighet och rusmedelsproblem.

Kontrollen av drogfrihet under samhällstjänsten ska skärpas. Lagen förtydligas genom att användning av narkotika är förbjuden under hela verkställigheten av samhällstjänsten. Hittills har drogfriheten kontrollerats genom att observera yttre kännetecken av berusningstillstånd och vid behov genom att ta ett utandningsprov. I fortsättningen förpliktas den dömde att lämna urin-, saliv- och blodprov då det misstänks att han eller hon är berusad.

Samhällstjänst är ett straff som döms ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst åtta månader och som omfattar minst 20 och högst 200 timmar oavlönat allmännyttigt arbete som utförs under övervakning.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Anne Hartoneva, JM, tfn 09 1606 7578, specialsakkunnig Raino Lavikkala, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 010 36 885 09, överinspektör Heimo Kangaspunta, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 010 36 885 10
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen