Hoppa till innehåll
Media

Strafflagen kompletteras med nya bestämmelser om penningtvätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 13.40
Pressmeddelande

Strafflagen ändras med de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter. Genom ändringarna utvidgas straffbarheten för döljande av vinning av brottslig handling.

Straff för så kallad självtvätt, alltså att tvätta brottsvinster från brott som man själv begått, kan dömas ut i större omfattning än för närvarande. Om den som gjort sig skyldig till brott aktivt försöker dölja de medel som han eller hon fått genom brottet, kan han eller hon utöver för förbrottet även dömas för penningtvätt.

Vissa allvarligare brott betraktas som förbrott till penningtvätt eller grov penningtvätt oberoende av lagen i den stat där gärningen har begåtts. Dessa brott omfattar deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet samt vissa brott som gäller mutor, människohandel och sexuellt utnyttjande.

Avsikten är att lagändringarna stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag. Ändringarna träder i kraft omedelbart.

Ytterligare information: Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen