Hoppa till innehåll
Media

Straffregisterutdrag ska bli avgiftsbelagda

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 8.40
Pressmeddelande -

Straffregisterutdrag som lämnas ut av Rättsregistercentralen för kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn ska bli avgiftsbelagda. Enligt lagförslaget som överlämnades till riksdagen i dag ska det från början av nästa år för dessa utdrag tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Avgiften på 13,40 euro baserar sig på de verkliga kostnaderna för utlämnandet av utdraget.

Från och med början av 2012 ska ett straffregisterutdrag krävas också av en studerande som arbetar med barn för inlärning i arbetet eller praktik. Studerande ska fortsättningsvis få utdraget gratis.

Rättsregistercentralen har årligen lämnat ut 57 000-73 000 straffregisterutdrag. Antalet är betydligt större än vad som uppskattades då lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn trädde i kraft år 2003. Antalet straffregisterutdrag kommer att stiga ytterligare under de närmaste åren på grund av aktuella lagändringar.

Utlämnandet av straffregisterutdrag har orsakat Rättsregistercentralen betydligt större kostnader än beräknat. Man har årligen har blivit tvungen att finansiera dessa kostnader med anslag som varit avsedda för upprätthållande och utvecklande av Rättsregistercentralens datasystem. De ökade inkomsterna avses att täcka de extra kostnaderna för utlämnande av straffregisterutdrag och då kan anslaget i budgeten riktas till Rättsregistercentralens nödvändiga informationsförvaltningsutgifter.

Straffregisterutdrag som lämnas ut till enskilda personer för sökande av visum eller arbetstillstånd eller något annat motsvarande ändamål är redan nu avgiftsbelagda.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 09 1606 7649

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen