Hoppa till innehåll
Media

Allt mer ojämlikt medborgardeltagande är den finländska demokratins utmaning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2014 8.37
Pressmeddelande -

I samband med beredningen av statsrådets demokratipolitiska redogörelse har utarbetats två bakgrundsdokument: en bedömning av hur målen för statsrådets demokratipolitik uppnåtts och en rapport om medborgarorganisationers synpunkter på demokratins utmaningar. Redogörelsen lämnas till riksdagen på våren 2014.

Enligt den i stödsyfte utarbetade bedömningen har medborgarnas deltagande via traditionella politiska kanaler minskat. Utöver denna ändring har deltagandet också blivit mindre jämlikt trots att medborgarna under de senaste åren blivit mera intresserade av politik.

Enligt bedömningens sammanställare, professor emeritus Heikki Paloheimo, borde det allmänna leta efter nya sätt att motverka den polarisering av medborgardeltagandet som orsakas av utbildnings- och kunskapskillnader och skillnader i medborgarnas politiska läskunnighet. Utmaningen för finländsk demokratipolitik är att leta fram nya kanaler för påverkan, genom vilka man kan utnyttja medborgarnas ökade intresse för olika nya sätt att delta och utifrån detta generera en demokratifrämjande dialog mellan medborgarna och den offentliga förvaltningen.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE utarbetade en rapport om den finländska demokratins utmaningar och lösningar ur ett organisationsperspektiv. I rapporten föreslogs bland annat att man borde utveckla ett mera deltagande utbildningssystem, lägga mera vikt på media- och medborgarfostran, öka kommunikationens öppenhet och växelverkan mellan förvaltningen och organisationerna och utnyttja nätverktyg i hörandet av olika instanser. KANE anser att uppmärksamhet bör fästas i synnerhet vid olika befolkningsgruppers jämlika möjligheter att delta.

Diskutera demokrati med justitieministern

I samband med den demokratipolitiska redogörelsen ordnas en webbdiskussion om demokratins nuläge och framtid med justitieminister Anna-Maja Henriksson tisdagen den 18 februari klockan 12.15–13.00 på adressen: www.otakantaa.fi/demokratins_framtid. Diskussionen är öppen för alla.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen