Hoppa till innehåll
Media

Det rättsliga samarbetet mellan Finland och Kina fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2017 13.23
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström och Kinas utrikesminister Wang Yi har undertecknat ett avtal om ett samarbetsprogram inom det rättsliga området mellan Finland och Kina för åren 2017?2020. Undertecknandet av avtalet var en del av programmet för Kinas president Xi Jinpings statsbesök i Finland.

Det rättsliga samarbetet mellan Finland och Kina grundar sig på ett avtal som ingicks mellan justitieministerierna 1995 samt de 3-4-åriga samarbetsprogrammen. Samarbetet mellan ministerierna har därmed pågått redan i 22 år, men frågorna som prioriterats och provinserna som deltagit i samarbetet har varierat under åren.

Det rättsliga samarbetet har syftat till att stöda de områden som varit viktiga för Kina vid olika tidpunkter samt till att förnya det rättsliga området. De viktigaste samarbetsformerna har varit bilaterala expertseminarier och statsbesök, som har lett till en mängd utvecklingsrekommendationer. Finländska och kinesiska sakkunniga har tillsammans utarbetat rekommendationer som gäller bl.a. tillgången till rättstjänster, rättshjälp, advokaternas ställning, rättegångsförfarandena, brottsbekämpning och fångvård.

Praktiskt samarbete har gjorts också med de olika provinserna. Det nya samarbetsprogrammet har två huvudteman: samarbete i frågor som gäller rättshjälp och juridisk rådgivning med provinsen Qinghai samt i frågor som gäller samhällspåföljder med provinsen Fujian.

- Finland vill fortsätta att samarbeta med det kinesiska justitieministeriet och provinserna. Styrkan ligger i det praktiska samarbetet. Sakkunniga har lyckats skapa goda kontaktnätverk under seminarier och andra möten. Det konkreta samarbetet på provinsnivå är också mycket viktigt, betonar minister Lindström.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, tfn 02951 50270,
e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen