Hoppa till innehåll
Media

Diskussion om demokratins framtid på SuomiAreena den 15 juli

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2014 10.28
Pressmeddelande -

Justitieministeriet ordnar två paneldiskussioner på SuomiAreena i Björneborg tisdagen den 15 juli. Diskussionernas teman är partiernas framtid i det föränderliga samhället och de nya sätten att delta i det demokratiska beslutsfattandet. Paneldiskussionerna har samband med den demokratipolitiska redogörelsen som blev klar och lämnades till riksdagen på våren.

I den första panelen diskuteras partiernas framtid av partisekreterarna Taru Tujunen från Samlingspartiet, Riikka Slunga-Poutsalo från Sannfinländarna och Johan Johansson från SFP samt professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi. Deltagarna reflekterar över hur det minskade valdeltagandet och partiernas minskade medlemsantal påverkar den partidominerade representativa demokratin.

Temat för den andra panelen är den nya demokratin. I panelen sitter grundlagsutskottets ordförande, SDP:s riksdagsledamot Johannes Koskinen, sakkunnig på Sitra Elina Kiiski-Kataja, forskare vid tankesmedjan Demos Helsinki Juha Leppänen, planerare Inari Penttilä vid Helsingfors stad och Senni Moilanen som företräder kampanjen bakom medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslag. Panelisterna ska bland annat diskutera medborgarnas ökade intresse för direkt deltagande och överväga huruvida dennya demokratin utmanar gammal praxis.

Ordförande för båda panelerna är kolumnist Rosa Meriläinen. Evenemanget öppnas av direktör Kirsi Pimiä från justitieministeriet.

Publiken kan ta del av diskussionen via Twitter eller genom att ställa frågor direkt till panelisterna. Som grund för diskussionen används videointervjuer i vilka medborgare har svarat på bland annat följande frågor: Litar du på det demokratiska beslutsfattandet? Borde partierna offentliggöra eventuella regeringskoalitioner redan i sina valprogram? Borde folkomröstningar utnyttjas mera i det kommunala och nationella beslutsfattandet? Videointervjuerna visas vid sidan om paneldiskussionen.

Diskussionerna tar plats den 15 juli kl. 10.30?11.45 på SuomiAreena-gården i Björneborg (Antinkatu 2). Publiken kan följa med diskussionerna på plats eller via direktsändning på adressen suomiareena.fi. Följ med diskussionen på Twitter med hashtag #demokratia och #suomiareena.

Ytterligare upplysningar:
direktör Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534 (anträffbar mellan 14-17 juli)
överinspektör Maria Wakeham-Hartonen, tfn 002951 50416 (anträffbar mellan 10-16 juli)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen