Hoppa till innehåll
Media

Medborgare är intresserade av direkt deltagande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2013 7.57
Pressmeddelande -

Finländare och särskilt unga finländare vill allt oftare delta i folkomröstningar om viktiga samhälleliga frågor. Detta framgår av justitieministeriets publikation Demokratiindikatorer 2013.

Medborgare är också intresserade av andra former för direkt deltagande. Lagen om medborgarinitiativ har varit i kraft i ett och ett halvt år och det stora antalet initiativ som väckts tyder på att lagen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Också rätten att väcka kommunala initiativ kan leda till att viktiga sakfrågor tas upp till samhällelig diskussion mellan val.

Rapporten Demokratiindikatorer 2013, som redigerats av Sami Borg, granskar den finländska demokratins allmänna tillstånd och utveckling, den kommunala demokratin samt ungdomarnas samhälleliga deltagande på ett mångsidigt sätt. På basis av det omfattande materialet verkar den finländska demokratin fungera relativt bra i nuläget. Tre av fyra röstberättigade är åtminstone i någon mån intresserade av politik och kan nämna ett parti som relativt väl representerar deras åsikter.

De största utmaningarna är valdeltagande och deltagande i partiverksamheten. Jämfört med andra länder är valdeltagandet vid allmänna val ganska lågt i Finland. Endast sex procent av de röstberättigade är medlemmar i ett parti år 2013. I början av 1970-talet var andelen partimedlemmar tre gånger större än i dag.

Medborgarrådet vill öka antalet folkomröstningar

Också medborgarrådet anser att det största problemet i den finländska demokratin är att folkomröstningar används alltför sällan i Finland. Medborgarrådet som diskuterat demokratins problem och lösningar på dem har föreslagit att folkomröstningar borde användas i en större utsträckning och ordnas i anknytning till alla val. Rådet har också föreslagit att det borde vara möjligt att förutom att stödja medborgarinitiativ även motsätta sig ett initiativ.

Medborgarrådet som arbetat i år har i huvudsak bestått av ett slumpmässigt urval personer som valts ur befolkningsregistret. Konsumentforskningscentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi inrättade rådet på uppdrag av justitieministeriet.

Både rapporten om demokratiindikatorerna och medborgarrådets verksamhet anknyter till beredningen av statsrådets demokratipolitiska redogörelse. Bakgrundsmaterialet till redogörelsen omfattar även ministeriernas beskrivningar på statsrådets demokratiprojekt under åren 20022013. Den första demokratiredogörelsen ska lämnas till riksdagen år 2014.

Demokratiutmärkelserna till Matti Virpiaro och Pekka Sauri

De första demokratiutmärkelserna beviljades i dag på Demokratidagen till räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och biträdande stadsdirektören i Helsingfors Pekka Sauri. De belönades för tydlig och begriplig kommunikation samt sitt arbete för att främja en öppen förvaltning och medborgarnas delaktighet. - Läs mer i finansministeriets pressmeddelande.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, tfn 02951 50348, e-post: [email protected]
Medborgarrådet: specialforskare Mikko Rask, Konsumentforskningscentralen, tfn 050 322 2012, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen