Hoppa till innehåll
Media

Rekommendation om god föreningspraxis

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2015 15.07
Nyhet

I november publicerade de riksomfattande takorganisationerna för idrott och sport (VALO), social- och hälsovård (SOSTE) samt ungdomsärenden (Allianssi) en rekommendation om god förvaltningssed i föreningar. Rekommendationen innehåller gemensamt överenskomna spelregler för verksamheten i föreningarnas styrelse och vid medlemsmöten samt för föreningarnas kommunikation.

Även justitieministeriet deltog i beredningen av rekommendationen. Under våren 2015 ordnades också en öppen webbdiskussion där allmänheten hade möjlighet att kommentera rekommendationens innehåll.

Rekommendationen om god förvaltningssed i föreningar kompletterar de minimikrav för föreningsverksamhet som ställs i föreningslagen. Syftet är att informera föreningsmedlemmarna, styrelsemedlemmarna och kontorspersonalen om sådana allmänt godtagna praxis som främjar en öppen, trovärdig, engagerad och framgångsrik föreningsverksamhet.

Rekommendationen kan utnyttjas i all organisations- och föreningsverksamhet.

Rekommendationen om god förvaltningssed i föreningar (på finska) finns på VALOs, SOSTEs och Allianssis webbplatser:

VALO 

SOSTE

ALLIANSSI

Närmare upplysningar:

lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, och forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen