Hoppa till innehåll
Media

Tack vare beslutet om tilläggsfinansiering undgår åklagarväsendet samarbetsförhandlingar för att skära personalen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2015 15.11
Pressmeddelande

Regeringen har i dag den 24 mars kommit överens om den s.k. tekniska planen för de offentliga finanserna för åren 2016-2019, i vilken det anvisas tilläggsfinansiering för åklagarväsendet.

Utan detta beslut skulle riksåklagarämbetet inom de närmaste dagarna ha varit tvunget att inleda samarbetsförhandlingar, eftersom den tilläggsfinansiering som i det tidigare rambeslutet (2015-2018) hade anvisats för bekämpningen av grå ekonomi skulle ha upphört i slutet av detta år. Samarbetsförhandlingarna skulle ha gällt ca 40 häradsåklagare.

I regeringens beslut har man för åklagarväsendet för hela ramperioden 2016-2019 för bekämpning av grå ekonomi reserverat ett årligt tillägg på 3,3 miljoner euro, varav 0,4 miljoner euro överflyttas internt från förvaltningsområdet.

- Det var viktigt att vi kunde undgå dessa samarbetsförhandlingar, som också ur ett historisk perspektiv skulle ha varit exceptionella. Nu kan arbetet inom åklagarväsendet fortsätta utan avbrott. Detta är en bra nyhet med tanke på en fungerande straffprocesskedja och i synnerhet med tanke på bekämpningen av ekonomisk brottslighet, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Åklagarväsendets arbete för att bekämpa grå ekonomi har gett bra resultat. I praktiken är det fråga om grova skatte-, gäldenärs- och bokföringsbrott, i vilka en effektiv brottsutredning till en stor del är beroende av i vilken takt åklagarväsendet klarar av att sköta de ärenden som kommit in för behandling.

Det totala värdet av vinning av brott eller vållad skada i de ärenden som avgjorts av ekobrottsåklagare uppgick år 2012 till ca 95 miljoner euro, år 2013 till ca 87 miljoner euro och år 2014 till ca 133 miljoner euro. Under åren 2010-2014 var det sammanlagda värdet av egendom som dömts förverkad till staten i samband med ekonomiska brott omkring 182 miljoner euro. Vinning av brott är dock enbart en av indikatorerna som beskriver förekomsten av grå ekonomi.

Den tekniska planen för de offentliga finanserna är ett underlag både för förhandlingarna om regeringsprogrammet och för den följande planen för de offentliga finanserna, som den nya regeringen ska fatta beslut om på hösten 2015.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255, och
kanslichef Tiina Astola, tfn 02951 50168

Tillbaka till toppen