Hoppa till innehåll
Media

Åklagarämbeten slås samman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2013 8.06
Pressmeddelande -

Statsrådets förordning om åklagarväsendet ändras så att verksamhetsområdena för åklagarämbetena i Birkaland och Mellersta Finland slås samman till att bilda åklagarämbetet i Inre Finland. Det nya ämbetets huvudsakliga verksamhetsställe finns i Tammerfors. Servicebyrån för det nya ämbetet placeras i Jyväskylä, medan den nuvarande servicebyrån i Jämsä dras in.

Därtill dras åklagarämbetet i Egentliga Tavastland in. En del av dess verksamhetsområde slås samman med åklagarämbetet i Östra Nyland och en del med åklagarämbetet i Salpausselkä. Verksamhetsställena för dessa ämbeten förblir som de är.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. Ändringarna har inga betydande ekonomiska konsekvenser eller personalkonsekvenser.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520,
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen