Hoppa till innehåll
Media

Straffbarheten av terroristbrott utvidgas vid ingången av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.25
Pressmeddelande -

Deltagande i utbildning för terroristbrott blir straffbart vid ingången av år 2015. Även straffbarheten av finansiering av terrorism utvidgas. Syftet med ändringarna är att förebygga brott som begås i terroristiskt syfte och brott som bidrar till att begå dessa brott.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringens ikraftträdande den 12 december.

Hittills har det inte varit uttryckligen straffbart att ta emot utbildning för ett terroristbrott. Däremot har meddelande av sådan utbildning kriminaliserats.

I fortsättningen kan den som i avsikt att begå ett terroristbrott tar emot utbildning i tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen, skadliga eller farliga substanser eller andra till sin betydelse jämförbara särskilda metoder eller tekniker, dömas till straff. Straffet är böter eller fängelse i högst tre år.

Straffbestämmelserna om finansiering av terrorism utvidgas till att omfatta finansiering av fler typer av terroristbrott än för närvarande. Straffet är samma som i gällande lagstiftning, dvs. fängelse i minst fyra månader och högst åtta år.

Den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar till en terroristgrupp med vetskap om gruppens karaktär ska i fortsättningen dömas för finansiering av terrorism. För detta är straffet böter eller fängelse i högst tre år.

Finansiering av terrorism har kriminaliserats i Finland år 2002 och det finns internationella förpliktelser till detta.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen