Hoppa till innehåll
Media

Tillgången till rättslig prövning behandlas vid informellt ministermöte för EU:s rättsliga och inrikes frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2023 15.09
Pressmeddelande

EU-ländernas justitieministrar träffas vid det spanska EU-ordförandeskapets informella ministermöte i Logroño den 21 juli. Ministrarna ska bland annat diskutera främjandet av tillgången till rättslig prövning och skyddet för brottsoffer. Vid mötet representeras Finland av justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen.

Vid mötet ska främjandet av tillgången till rättslig prövning diskuteras. Därtill diskuteras hur digitaliseringen av rättssystemen främjar tillgången till rättslig prövning, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning. Tillgång till rättslig prövning är en av de grundläggande principerna för rättsstaten.

Deltagarna har också ombetts att presentera sina länders nationella mekanismer för att förbättra skyddet för brottsoffer. Ur ett internationellt perspektiv har brottsoffer en stark rättslig ställning i Finland. Skyddet för brottsoffer beaktas både i straffprocessen och i form av stödtjänster till brottsoffer. Kommissionen lämnade den 12 juli 2023 ett förslag till ändring av EU:s direktiv om brottsoffrets rättigheter.

Under mötet ska också åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet diskuteras. I april 2021 lade kommissionen fram ett meddelande om EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025. Syftet med strategin är att effektivisera unionens gemensamma åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet genom att stärka det gränsöverskridande samarbetet.

Ytterligare information:
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, justitieministeriet, tfn 0295 150 170, [email protected] 

Ytterligare information om mötet mellan EU:s justitieministrar

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet 
 

Tillbaka till toppen