Hoppa till innehåll
Media

Justitieministrarnas informella EU-möte i Bryssel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2024 8.49
Pressmeddelande

EU-ländernas justitieministrar träffas vid det belgiska EU-ordförandeskapets informella ministermöte i Bryssel i dag den 26 januari. Vid mötet diskuteras bland annat bekämpningen av organiserad brottslighet. Finlands tjänstemannadelegation leds av kanslichef Pekka Timonen.

Syftet med mötet är att diskutera bekämpningen av organiserad brottslighet ur de rättsliga myndigheternas synvinkel. Belgien har som mål att utarbeta rådets slutsatser i frågan under sitt ordförandeskap. Finland framhåller att organiserad brottslighet är en form av grov gränsöverskridande brottslighet som EU bör ingripa i med ett brett urval av metoder.

I oktober 2023 utfärdade kommissionen ett meddelande där EU:s färdplan för bekämpning av narkotikahandel och organiserad brottslighet presenteras. Vid mötet behandlas två teman som lyfts fram i färdplanen: att inrätta ett nätverk av specialiserade åklagare och domare för att upplösa kriminella nätverk och stärka det rättsliga och brottsbekämpande samarbetet med icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Vid mötet diskuteras också fängelsefrågor, särskilt med tanke på främjandet av rehabilitering och bekämpningen av återfallsbrottslighet. Ordförandeskapets mål är att rådets slutsatser även i denna fråga ska utarbetas under det belgiska ordförandeskapet. Det straffrättsliga påföljdssystemet hör till medlemsstaternas behörighet och systemen varierar mellan medlemsstaterna. Vid mötet berättar Finland om de åtgärder enligt regeringsprogrammet genom vilka fängelsesäkerheten förbättras och återfallsbrottslighet förebyggs.

Under mötets arbetslunch kommer sexarbetets rättsliga ställning i medlemsstaterna att diskuteras, bland annat hur sexarbetets rättsliga ställning inverkar på bekämpningen av organiserad brottslighet. I den finska lagstiftningen har man strävat efter att på olika sätt ingripa i organiserad brottslighet och annat utnyttjande i anknytning till sexarbete. Utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel har i Finland kriminaliserats både uppsåtligen och av oaktsamhet. 

Ytterligare information: 
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar 
Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen