Hoppa till innehåll
Media

Uppgifterna vid inledande av verkställigheten av domar koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2014 10.20
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att uppgifterna vid inledande av verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten. För närvarande sköts dessa uppgifter dels av Brottspåföljdsmyndigheten och dels av utsökningsväsendet.

Enligt regeringspropositionen som överlämnades till riksdagen i dag den 4 september ska det bli Brottspåföljdsmyndighetens uppgift att kontakta den dömde, höra den dömde i det civila och tillställa anmälningsföreläggandet till den dömde. Brottspåföljdsmyndigheten ska ges större prövningsrätt när det gäller att bestämma tidpunkten för inledandet av verkställigheten.

Brottspåföljdsmyndigheten ska också fatta beslut om beviljande av uppskov med verkställigheten av straff oberoende av på vilken grund ett uppskov söks. För närvarande fattar Brottspåföljdsmyndigheten beslut om beviljande av uppskov enbart om uppskov söks av hälsoskäl.

Målet är att effektivisera verksamheten

Syftet med att koncentrera uppgifterna är att effektivisera, förenkla och försnabba processen vid inledande av verkställigheten av domar. På detta sätt är det möjligt att avskaffa onödiga arbetsskeden och undvika överlappande arbete vid två olika myndigheter. Ändringarna skulle också minska de dömdas behov att ansöka om uppskov med verkställigheten samt deras möjligheter att undvika verkställighet.

Till följd av de föreslagna ändringarna skulle utsökningsväsendet kunna fokusera på sin kärnuppgift, dvs. indrivning av fordringar.

Avsikten är att uppgifterna vid inledande av verkställighet av samhällspåföljder på mostvarande sätt överförs från utsökningsväsendet till Brottspåföljdsmyndigheten. Ett förslag som gäller detta ska enligt planerna ingå i regeringens proposition till en totalreform av lagstiftningen om samhällspåföljder som överlämnas till riksdagen senare under hösten.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Matti Vartia, tfn 050 591 1897
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen