Hoppa till innehåll
Media

Riku Jaakkola blir Domstolsverkets överdirektör

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2019 9.01
Pressmeddelande

Till Domstolsverkets överdirektör har utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding Riku Jaakkola. Domstolsverket inleder sin verksamhet i början av 2020 och tjänsten som verkets överdirektör tillsätts för fem år i sänder.

Jaakkolas mandatperiod inleds den 1 januari, men han börjar arbeta med uppgifter för att förbereda Domstolsverket vid justitieministeriet redan tidigare.

Jaakkola har varit lagman vid Södra Österbottens tingsrätt sedan 2015.

Tidigare har Jaakkola arbetat bland annat som tingsdomare vid Södra Österbottens tingsrätt, Kauhajoki tingsrätt och Alavus tingsrätt samt som föredragande vid Vasa hovrätt. Jaakkola har erfarenhet även av internationella domaruppdrag.

Överdirektören utnämndes av Domstolsverkets direktion som utövar den högsta beslutanderätten i verket. Överdirektören leder det dagliga arbetet.

Domstolsverket finns inom justitieministeriets förvaltningsområde, men är ett självständigt centralt ämbetsverk. Till Domstolsverket överförs merparten av de centralförvaltningsuppgifter som nu sköts av justitieministeriet. När verket inleder sin verksamhet har det cirka 45 anställda. Verket ska ligga i Vanda.

Mer information:

Asko Välimaa, justitieråd, ordförande för Domstolsverkets direktion, tfn 0295 640 000, [email protected],

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig, sekreterare för Domstolsverkets direktion, tfn 0295 150 228, [email protected]

Tillbaka till toppen