Hoppa till innehåll
Media

Myndigheterna har redogjort för genomförandet av säkerhetsrekommendationerna med anledning av knivdådet i Åbo

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2019 11.09
Pressmeddelande

Ministeriernas kanslichefer har fått en redogörelse om vilka åtgärder olika myndigheter har vidtagit med anledning av de säkerhetsrekommendationer som ingick i utredningsrapporten över knivdådet i Åbo 2017.

Utredningskommissionen för knivdådet i Åbo den 18 augusti 2017 gav nio säkerhetsrekommendationer. Rekommendationerna gällde Migrationsverket, justitieministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Polisstyrelsen, Skyddspolisen, Nödcentralsverket och statsrådets lägescentral. Dessa myndigheter har nu redogjort för vilka åtgärder de vidtagit med anledning av rekommendationerna.

Enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser ska varje ministerium inom sitt ansvarsområde följa hur åtgärder med anledning av säkerhetsrekommendationer som getts vid utredning av exceptionella händelser genomförs.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, e-postadressen har formen [email protected]

Johanna Nyberg, regeringssekreterare (frågor som gäller myndigheternas kontaktpersoner), tfn 0295 150 068, e-post: [email protected]

Promemoria: Utredningsrapport över knivdåden i Åbo 18.8.2017 – uppföljning av genomförandet av säkerhetsrekommendationerna (på finska)

Tillbaka till toppen