Hoppa till innehåll
Media

Asylbesvär kan i fortsättningen behandlas vid fyra förvaltningsdomstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2017 13.28
Pressmeddelande
Behandlingen av asylbesvär decentraliseras från och med början av februari så att dessa förutom vid Helsingfors förvaltningsdomstol kan behandlas vid Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstol. Vilken av domstolarna som ska behandla ärendet bestäms enligt vilket område inom Migrationsverkets asylenhet saken hänför sig till.
Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringen som gäller detta i morgon den 13 januari så att den träder i kraft den 1 februari 2017. Ärenden som är anhängiga vid Helsingfors förvaltningsdomstol när ändringen träder i kraft överförs till den förvaltningsdomstol som enligt de nya bestämmelserna är behörig att behandla ärendet. Ärenden där det har fattats ett interimistiskt beslut eller förrättats muntlig förhandling eller som har avgjorts redan vid sammanträde behandlas dock till slut vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Syftet med decentraliseringen är att se till att den genomsnittliga behandlingstiden inte blir över sex månader.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450, och
specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 02951 20228
e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen