Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska förbättra beaktandet av offers behov i straffprocessen

Utgivningsdatum 15.3.2017 10.43
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla förfaranden som förbättrar beaktandet av brottsoffrets behov i straffprocessen, det vill säga under förundersökningen och rättegången.

Arbetsgruppen ska bedöma straffprocessen ur offrets synvinkel, bl.a. hur brottsoffer bemöts under processen och på vilket sätt offren informeras om deras rättigheter och möjligheter att få stöd och skydd. Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till god praxis och hur myndigheternas kännedom om offrets behov kan ökas.

Förbättring av brottsoffers ställning har ställts som mål i regeringsprogrammet. Arbetsgruppens uppgift grundar sig också på EU:s brottsofferdirektiv som trädde i kraft 2016 och förslagen som lades fram av den offerpolitiska kommissionen 2015.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570,
arbetsgruppens sekreterare, specialplanerare Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418,
e-post: [email protected]

Länkar

Utveckling av förfaranden för att beakta brottsoffers behov

Ärenden som gäller brottsoffer

Tillbaka till toppen