Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att antalet nämndemän minskas och åldersgränsen höjs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2013 10.42
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen för revidering av bestämmelserna om nämndemannasammansättningar i tingsrätten föreslår att antalet nämndemän minskas i de olika nämndemannasammansättningarna och att den övre åldersgränsen för nämndemän höjs.

I arbetsgruppsbetänkandet föreslås att tingsrätten ska vara domför i en nämndemannasammansättning med ordföranden och två nämndemän. Sammansättningen ska kunna förstärkas med ytterligare en nämndeman under vissa förutsättningar om vilka föreskrivs särskilt. I praktiken innebär ändringen att antalet nämndemän minskas med en i de nuvarande sammansättningarna.

Samtidigt ska den övre åldersgränsen för nämndemän höjas med två år så att en person som har fyllt 65 år inte kan väljas till nämndeman.

Ändringarna har samband med reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025. De föreslagna ändringarna skulle medföra årliga besparingar på uppskattningsvis 700 000 euro för rättsväsendet.

Tingsrätterna behandlar redan i nuläget alla tvistemål och största delen av brottmål utan nämndemän.

Ytterligare upplysningar: Arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 02951 50458, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen