Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår revidering av vattenlagens bestämmelser om nyttjanderätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2016 9.56
Pressmeddelande
En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår att bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen revideras så att de överensstämmer med grundlagen.

Enligt arbetsgruppens förslag ska tvångsinlösen av ett område och upplåtande av vissa nyttjanderätter för att genomföra ett vattenhushållningsprojekt i fortsättningen förutsätta att projektet är påkallat av ett allmänt behov. Den föreslagna ändringen skulle inte ha några konsekvenser för största delen av vattenhushållningsprojekten. Det kan dock bli svårare att för privata behov genomföra sådana projekt som gäller höjning av vattenståndet eller anläggande av vattenkraftverk och som förutsätter upplåtande av nyttjanderätt.

Arbetsgruppen föreslår också att tillståndsplikten för att dra olika rör och ledningar under åar ska slopas. I fortsättningen ska det i regel räcka att man anmäler dessa projekt till den behöriga registermyndigheten. Vissa projekt kan dock även i framtiden kräva tillstånd på grund av deras miljökonsekvenser. Att dra rör och ledningar inom sjö- och havsområden ska även i fortsättningen kräva tillstånd.

Bestämmelserna om nyttjanderätt i den gällande vattenlagen bygger på den s.k. fullmaktslagen som har stiftats i grundlagsordning. När riksdagen antog den gällande vattenlagen förutsatte den att regeringen vidtar åtgärder för att upphäva fullmaktslagen. Genom den ändring som arbetsgruppen föreslår skulle fullmaktslagen kunna upphävas.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen