Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utreda möjligheterna att slå samman riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2016 10.31
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att slå samman riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019 samt bereda behövliga lagändringar. Om valen slås samman skulle detta betyda att riksdagsvalet förrättas på en senare tidpunkt så att det äger rum samtidigt med Europaparlamentsvalet. Enligt den lagenliga tidsplanen ska nästa riksdagsval förrättas den 14 april 2019 och nästa Europaparlamentsval den 9 juni 2019.

Tidpunkten för Europaparlamentsvalet har dock inte ännu fastställts. Eftersom den lagenliga valdagen för Europaparlamentsvalet infaller på pingsthelgen kan det hända att EU-rådet flyttar på valdagen. Så gjordes det år 2014 då valet förrättades två veckor tidigare.

För att kunna flytta Europaparlamentsvalet ska EU-rådets 28 medlemsstater fatta ett enhälligt beslut om detta. Beslutet om tidpunkten för det nästa valet ska fattas senast i juni 2018.

Partisekreterarna för riksdagspartierna vill utreda möjligheterna förrätta valen samtidigt och har föreslagit att det tillsätts en arbetsgrupp för detta arbete. Enligt partisekreterarna kan sammanslagningen motiveras med att det skulle öka intresset för valen och eventuelt höja valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Om valen förrättas samtidigt kan detta dock bl.a. öka risken för tekniska sammanblandningar i vallokalerna.

Arbetsgruppen som består av partisekreterare och tjänstemän ska lämna sitt förslag senast den 31 maj 2017.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128,
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen