Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp utreder de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning

Justitieministeriet
10.10.2018 15.58
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda och bedöma uppgiftsfördelningen mellan riksdagens justitieombudsman och statsrådets justitiekansler.

Arbetsgruppen ska utreda arbetsfördelningens nuläge, utvecklingsbehov och -möjligheter samt utarbeta förslag utifrån bedömningen. Möjligheterna att utveckla justitieombudsmannens och justitiekanslerns arbetsfördelning granskas inom ramen för grundlagen. 

I grundlagen är de högsta laglighetsövervakarnas uppgifter i hög grad lika. Deras uppgiftsfördelning är mer noggrant fastställd genom lag. Det är befogat att granska hur denna lagstiftning fungerar och bedöma behovet av att utveckla den. Även riksdagens grundlagsutskott har ansett det motiverat att utreda arbetsfördelningen, att göra fördelningen tydligare och utveckla samarbetet mellan justitieombudsmannen och justitiekanslern. 

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.10.2018−28.2.2019. 

Ytterligare information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131
Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 280
e-post: [email protected]

Beslut om tillsättande

Tillbaka till toppen