Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska förnya tingsrättsnätverket

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2014 15.11
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket. Trots den strama ekonomiska situationen bör rättskipningens kvalitet och nivån på rättssäkerheten hållas höga. Tjänstemannaarbetsgruppen ska bli klar med sitt arbete den 28 februari 2015. På så sätt är kunskapsbasen färdig när nästa regering inleder sitt arbete.

Regeringens beslut om ramarna för statsfinanserna 2015 - 2018 från mars 2014 innebär märkbara utgiftsnedskärningar inom justitieministeriets förvaltningsområde och således också inom domstolsväsendet.

I Finland finns 27 tingsrätter. Antalet har minskats med åren, men tingsrätterna har fortfarande ett stort antal filialer.

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma antalet tingsrätter och deras placeringsorter ur flera synvinklar. Placering av tingsrätter i områden där det redan finns andra aktörer inom rättsvården stärker förutsättningarna för högklassig och kostnadseffektiv verksamhet. Ändringen ska också möjliggöra synergieffekter när det gäller lokaler, säkerhet, att stärka specialsakkunnandet och de olika stödfunktionerna. Med tanke på medborgarnas rättsskydd förutsätts dock att tingsrättsnätverket ska vara tillräckligt täckande geografiskt sett. Därför ska arbetsgruppen också beakta geografiska synpunkter. Därtill ska arbetsgruppen beakta språkliga rättigheter och medborgarperspektivet.

Arbetsgruppen ska också utreda behovet av filialer och sammanträdesplatser och deras kostnader. Utgångspunkten för uppdraget är att utan vägande skäl ska tingsrätternas kanslifunktioner eller sammanträden inte fördelas mellan olika verksamhetsställen.

Arbetsgruppen leds av biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos från justitieministeriet. I beredningen hörs företrädare för bl.a. åklagarna, polisen och utsökningen.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, och
överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen