Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder ikraftträdandet av EU:s nya insolvensförordning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2015 14.08
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ändringar i lagstiftningen med anledning av EU:s reviderade insolvensförordning. Arbetsgruppen ska också bedöma hur konkurslagen fungerar. .

Insolvensförordningen ska börja tillämpas den 26 juni 2017. Den nya förordningen ersätter insolvensförordningen som utfärdades år 2000. I Finland ska den nya förordningen vara tillämplig vid konkurs, företagssanering och skuldsanering för privatpersoner. Arbetsgruppen ska utreda till vilka delar den nya förordningen förutsätter ändringar i lagstiftningen som hänför sig till dessa förfaranden.

Den nya förordningen förpliktar medlemsstaterna att inrätta insolvensregister senast den 26 juni 2018. Arbetsgruppen utreder till vilka delar förordningen förutsätter ändringar i registerlagstiftningen. Enligt förordningen ska medlemsstaterna upprätta och upprätthålla ett eller flera register där uppgifter om insolvensförfaranden offentliggörs. Uppgifterna ska vara kostnadsfritt tillgängliga på internet.

Arbetsgruppen överväger förenkling av konkursförfarandet

Arbetsgruppen ska också bedöma hur bra konkurslagen, som trädde i kraft 11 år sedan, fungerar och överväga olika möjligheter att förenkla konkursförfarandet. Bland annat delegationen för konkursärenden har gjort initiativ till justitieministeriet om att ändra lagen.

Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt förslag till lagändringar som följer av den nya insolvensförordningen senast den 20 juni 2016. Betänkandet som gäller konkurslagen ska vara färdigt före utgången av mars 2017.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502, e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen