Hoppa till innehåll
Media

Uleåborg får ett nytt fängelse 2025

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.23
Pressmeddelande

Ett nytt fängelse ska byggas i Ruskonselkä i Uleåborg. Enligt planen ska det bli klart i november 2025. Statsrådets finansutskott har förordat att ett hyresavtal om lokalerna ingås.

Antalet fängelseplatser ökar med 20 i och med det nya fängelset. Fängelset ska ha sammanlagt 100 fängelseplatser, varav 20 är platser för kvinnor. 

Fängelset ersätter det nuvarande fängelset i Uleåborg, som är gammalt, opraktiskt och i dåligt skick. Det nya fängelset bidrar till att tillgodose behovet av fängelseplatser för häktade i Norra Finland. Särskild vikt fästs vid säkerställandet av att begränsningar i kontakterna iakttas och vid kraven på olika fångars, såsom kvinnliga fångars, ungas och minderårigas separata placering.

Fängelset i Uleåborg ska börja byggas i mars 2023. Det nya fängelset placeras på samma tomt som huvudpolisstationen i Uleåborg, i stadsdelen Ruskonselkä. I anslutning till lokalhelheten byggs dessutom tingsrättens sammanträdessal. Lokalhelheten har positiva synergieffekter för både verksamheten och kostnaderna. Beredningen av detaljplanen för Ruskonselkä-området har gjorts i samarbete med Uleåborgs stad. Polishusprojektet och fängelseprojektet främjas samtidigt – Uleåborgs nya huvudpolisstation beräknas stå färdig i slutet av 2024.

Energieffektivitetsmålen har beaktats i planeringen av lokalerna. Det fästs vikt vid lokalernas låga utsläpp och hållbarhet. Ett ytterligare mål är att lokalerna ska vara hälsosamma och det råder nolltolerans mot problem med inomhusluften. Projektet har planerats under ledning av Senatfastigheter.

Byggprojektets totala hyresrelaterade kostnader uppgår till ca 61,2 miljoner euro (utan moms). Brottspåföljdsmyndighetens årliga tilläggsutgifter är ca 5,8 miljoner euro och omfattar utöver lokalhyrorna även andra utgifter.

Fängelseprojektet i Uleåborg genomförs i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram, enligt vilket Brottspåföljdsmyndighetens nätverk av lokaler utvecklas på ett sådant sätt att de nuvarande verksamhetsställena kvarstår. 

Ytterligare information:
Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 234, [email protected]
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]
 

Tillbaka till toppen