Hoppa till innehåll
Media

Inga ändringar i nätverket av verksamhetsställen inom utsökningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2019 12.00
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen har beslutat att det inte i detta skede görs några förändringar i utsökningsväsendets nätverk av verksamhetsställen. Nätverket har granskats som ett led i den pågående reformen av utsökningsväsendet.

Riksfogdeämbetet lade hösten 2017 fram ett förslag för justitieministeriet om en översyn av nätverket av verksamhetsställen inom utsökningsväsendet. I förslaget ingick en indragning av 19 av verksamhetsställena.

Justitieministeriet anser emellertid att det inte finns en tillräckligt heltäckande statistik över kundbesöken vid utsökningsverken för att det ska gå att bedöma behovet av verksamhetsställen på olika orter. Eventuella förändringar i nätverket tas upp till ny behandling i slutet av året, då reformen av utsökningsväsendet har framskridit längre.

Förslaget till reform av utsökningsväsendet i dess helhet är för närvarande under behandling i riksdagen. Enligt förslaget ska utsökningsväsendet omorganiseras till ett enda riksomfattande ämbetsverk. Bestämmelser om uppgiftsfördelningen mellan verksamhetsställena inom utsökningsväsendet utfärdas särskilt genom förordning av justitieministeriet efter att lagen har stadfästs.

Syftet med reformen är att göra utsökningen mer effektiv och ekonomisk, utan att rättssäkerheten äventyras.

Ytterligare information:

Merja Muilu, biträdande avdelningschef, tfn 0295 150 200, [email protected]

Kari Liede, regeringsråd, tfn 0295 150 210, [email protected]

Tillbaka till toppen